Družinske kateheze, ko v župniji ni verouka

VEROUK  2020/21
Letošnje veroučno leto smo začeli s katehetsko nedeljo, 6.9.2020, z blagoslovom otrok in šolskih torb.
 
VPIS otrok k verouku: Pri vpisu starši, v skladu z zakonodajo, izpolnijo za vsakega otroka posebej VPISNICO K ŽUPNIJSKI KATEHEZI. Obrazec je na oljo tudi na: http://sku.rkc.si/2020/08/22/vpis-h-katehezi/. 
Pri vpisu ali prve ure verouka naj se prinese tudi veroučno spričevalo.

PRISPEVEK ZA VEROUČNO KATEHEZO
Verouk je povezan tudi s stroški. Dar 20Є na otroka, družine, ki imajo pri verouku dva ali več otrok, prispevajo za vse otroke 30Є!, gre za pomoč pri kritju stroškov za tekoče veroučno leto.

 
Spoved za otroke: Pri  spovedi spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno  masko. 
 
 
Srečanja ZA STARŠE otrok - z vpisom veroučencev k verouku – letos v cerkvi v SLAVINI:
  • v soboto, 5.9.2020 po maši, (maša ob 9h): za starše otrok 1., 2., 4., 5., 6., in 7.,  razreda.
  • v torek, 8.9.2020 po maši, (maša ob 19.30): za starše otrok 3. razreda. Prvi del: priprava na spoved
  • v soboto, 12.9.2020 po maši, (maša ob 19.30): za starše otrok  8. in 9. razreda.

 

Konec počitnic. Gremo!

V skupini s katehistinjami smo uskladili urnik za veroučno leto 2020/21.  Prosimo, da ob začetku šolskega leta prilagodite druge dejavnosti. Zbirali se bomo glede na razmere, vendar je pomembno, da pridemo skupaj. Sproti bomo prilagajali načine, kako se bomo srečevali, odvisno od epidemije. Vsekakor je ta čas preizkušnja za starše in mlade, hkrati pa tudi priložnost, da verouk ne bo le verouk kot šola, ampak predvsem življenje in redno bogoslužje. Starše prosimo, da se resno odločite tudi za zavestno udeležbo pri bogoslužju in za redno molitveno življenje doma. V letošnjem pastoralnem letu veroučenci ne bodo imeli liturgičnih zvezkov, bo pa pri vsaki nedeljski maši, ob koncu oznanil postavljeno vprašanje, na katerega naj veroučenci napišejo odgovor, do naslednje ure verouka (vsak sam kupi posebno beležko, za te odgovore). Vprašanje bo natisnjeno tudi v župnijskem glasilu.
Letošnje veroučno leto bomo začeli v nedeljo 6. septembra z nedeljsko mašo v vseh treh cerkvah. Starši, pridite ob začetku novega šolskega in s tem tudi veroučnega leta po blagoslov. Otroci naj k sveti maši prinesejo svoje šolske torbe saj jih bomo blagoslovili. Čas je, da damo Jezusu ČAST.            
Katehistinje                                                                                               
 

URNIK VEROUKA

SLAVINA

ŠTIVAN

     1. raz. - petek ob 17h (kat. Neža)

     učbenik-delovni zvezek:

     (1) Praznujemo in se veselimo 10,50€;

 

     1. in 2. raz. - torek ob 17h (kat. Nataša)

     učbenik-delovni zvezek:

     (1) Praznujemo in se veselimo 10,50€;

     2. raz. - petek ob 16h (kat. Tina)

     učbenik-delovni zvezek:

     (2) Praznujemo z Jezusom 10,50€;

     3. raz. - četrtek ob 15h /prvoobhajanci/ (žpk. Jožef)

     učbenik-delovni zvezek:

     (3) Kristjani praznujemo skupaj 10,50€;

     3. raz. - sreda ob 16.15 /prvoobhajanci/ (žpk. Jožef)

     učbenik-delovni zvezek:

     (3) Kristjani praznujemo skupaj 10,50€;

     4. raz. - četrtek ob 16h (žpk. Jožef)

     učbenik: (4) Pot v srečno življenje 8,50€

     + delovni zvezek 5,50€

     4. raz. - torek ob 17h (žpk. Jožef)

     učbenik: (4) Pot v srečno življenje 8,50€ ž

     + delovni zvezek 5,50€

     5. raz. - četrtek ob 16.45 (kat. Marija)

     nadaljevanje: učbenik:

     (4) Pot v srečno življenje

     5. raz. - torek ob 15.30 (kat. Nataša)

     učbenik: (5) Znamenja na poti k Bogu 8,50€

     + delovni zvezek 6,00€

     6. raz. - sreda ob 16h (kat. Majda)

     učbenik-delovni zvezek: RADI ŽIVIMO 17€ (dvoletni)

 

 

     7. raz. - sreda ob 16.45 (kat. Majda)

     nadaljevanje: učbenik-delovni zvezek:

     RADI ŽIVIMO (dvoletni)

     7. raz. - torek ob 16.15 (kat. Nataša)

     nadaljevanje: učbenik-delovni zvezek:

     RADI ŽIVIMO 17€ (dvoletni)

     8. in 9. raz. - četrtek ob 16.45 (žpk. Jožef)

     /priprava na birmo/

     nadaljevanje: učbenik-delovni zvezek:

     IZBRANI (dvoletni)

     8. in 9. raz. - sreda ob 17h (žpk. Jožef)

     (/priprava na birmo/

     nadaljevanje: učbenik-delovni zvezek:

     IZBRANI (dvoletni)