PRIPRAVA NA BIRMO

DEVETDNEVNICA K SVETEMU DUHU v pripravi na prejem zakramenta sv. birme
 

1. dan: četrtek, 22.4.2021  ob 19h ZOOM srečanje MOLITEV VEČERNIC, dar modrosti

2. dan: petek, 23.4.2021 ob 19h ZOOM srečanje MOLITEV VEČERNIC, dar modrosti

NALOGA: Ob 14.30 na spletni strani na voljo navodila za iskanje SKRITEGA ZAKLADA. Zaključek ob 18h. Cilj naloge je poiskati 'skriti zaklad', ki bo pomagal k polnejšemu okus DARU MODROSTI.

3. dan: sobota, 24.4.2021 srečanje pri maši: samo za birmance in njih starše Orehek ob 17h, Štivan ob 18h, Slavina ob 19h; dar umnosti

4. dan: nedelja, 25.4.2021

NALOGA: čez dan opravi naloga, ki se je dobila pri maši v soboto.

5. dan: ponedeljek, 26.4.2021 – dar svèta – Srečanje staršev in birmancev s škofom Jurijem Bizjakom ob 19h po ZOOM-u.

6. dan: torek, 27.4.2021 – ob 19h ZOOM srečanje MOLITEV VEČERNIC, dar moči

Naloga: Zjutraj bo 10h bo na župnijski spletni strani objavljena naloga. Zaključek ob 15h. Cilj naloge je poiskati 'skriti zaklad', ki nam bo pomagal k razumevanju darova Svetega Duha: dar sveta in dar moči. 

7. dan: sreda, 28.4.2021  - ob 19h ZOOM srečanje MOLITEV VEČERNIC, dar vednosti

Naloga: Zjutraj bo 10h bo na župnijski spletni strani objavljena naloga. Zaključek ob 15h. Cilj naloge je poiskati 'skriti zaklad', ki nam bo pomagal na kaj ne smemo pozabiti ko razmišljamo o daru vednosti. 

8. dan: četrtek, 30.4.2019 DOBIMO SE V CERKVI za mašo /dar pobožnosti/ in to v cerkvi, kjer bodo otroci birmani. Slavina (Sl.-2) ob 17h; Štivan ob 18h; Slavina (Sl-1) ob 18h.

9. dan: petek, 30.4.2019 ŠTIVAN ob 9h; SLAVINA ob 10h; OREHEK ob 11.30 Izpostavitev Najsvetejšega, kratek nagovor DAR STRAHU BOŽJEGA; med češčenjem PRILOŽNOST ZA SPOVED. Razdelitev potrdil za pristop k birmi. Popoldne za starše birmancev v župnišču v Slavini, priložnost za spoved od 17h dalje do zvonjenja za mašo.

1.5.2021, sobota,  DAN BIRME

p.s. Tudi v drugih dneh devetdnevnice birmanci dobijo iz "PRESENEĆENJA", ki podkrepijo tostega dne obrvnavani DAR SVETEGA DUHA!

---------------------------------------------------
 
Okvirno do velike noči: Botri morajo poskrbeti POTRDILO ZA BOTRA pri domačem župniku, t.j. iz kraja stalnega bivališča. 'Domači' botri podpišejo sledečo izjavo: IZJAVA BOTRA

 

MOLITVEhttp://portal.rkc.si/uploads/0043/files/2020-04/vsebina-88/MOLITVE%20za%20birmo_b0dc.pdf

OBRAZCI katiliškega nauka: http://portal.rkc.si/uploads/0043/files/2020-04/vsebina-88/OBRAZCI%20katoli%C5%A1kega%20nauka_f3e7.pdf

VPRAŠANJA IN ODGOVORI: http://portal.rkc.si/uploads/0043/files/2020-04/vsebina-88/vpra%C5%A1anja%20in%20odgovori_4970.pdf