09 - Kdaj se je začelo moje potovanje

Krst – tvoje povabilo v Božjo družino.
1. Vstopna molitev   Zmoli krstno veroizpoved in odpoved IZBRANI na strani 79.
ALI VEŠ, da imamo tri različne veroizpovedi? Ena je apostolska veroizpoved, (to molimo pri rožnem vencu) druga je Nicejsko–carigrajska (to molimo pri maši) in tretja je krstna veroizpoved (to molimo pri krstu otrok).
 
2. Spopad z goro  Preberi odlomek: IZBRANI na strani 80.
01. Kaj je to Manua Kena in kaj pomeni to ime?
02. Zakaj nam je Bog dal/zapustil zakramente?
 
3. Prilika o izgubljenem sinu in sv. krst? Uvodni video: Odnos Boga do človek v priliki o izgubljenem in zapravljivem sinu. https://youtu.be/G02L0-Cgp-k
                03. Kaj nam Jezusova prilika o očetu in dveh sinovih pove o odnosu, ki ga ima Bog Oče do nas ljudi?
 
4. Dejanja imajo posledice Oglej si video o izvirni svetosti, izvirnem grehu in naši svobodi. https://youtu.be/wryO-CfdfN0
04. Kaj je to izvirna svetost in kdo je imel izvirno svetost na začetku?
05. Vsa naša dejanja, imajo kaj?
 
YOUCAT
Izvirni greh? Kakšno zvezo imamo mi z Adamovim in Evinim padcem v greh?
 
Greh v pravem pomenu je krivda, za katero osebno odgovarjamo. Beseda 'izvirni greh' zato ne pomeni osebnega greha, ampak usodno stanje človeštva, v katero je vrojen posameznik, še preden po lastni odločitvi greši sam. [388-389, 402-404]
Pri padcu v greh, pravi Benedikt XVI., moramo razumeti, »da vsi mi nosimo v sebi kapljico strupa tistega načina mišljenja, ki je ponazorjeno v podobah PRVE MOJZESOVE KNJIGE (...)
Človek ne zaupa Bogu. Zapeljan z besedami kače sumi, da je (...) Bog konkurent, ki našo svobodo omejuje, in da bomo v najpopolnejšem pomenu ljudje šele tedaj, ko bo Bog postavljen na stranski tir ( ... ). Človek svojega obstoja in polnosti svojega življenja noče sprejeti od Boga ( ... ). In ko to počne, zaupa laži namesto resnici in tako s svojim življenjem strmoglavi v prazno, v smrt« (Benedikt XVI., 8.12.2005).
 
Smo zaradi izvirnega greha prisiljeni grešiti? Ne. Človek pa je zaradi izvirnega greha globoko ranjen in je nagnjen k temu, da greši. Kljub temu je z Božjo pomočjo sposoben delati dobro. [405]
V nobenem posameznem primeru pa naša ranjenost ali nagnjenost ni takšna, da bi nas prisilila grešiti. Dejansko pa grešimo vedno znova, ker smo slabotni, nevedni in podvrženi zapeljevanju. Bog nam je dal svobodo zato, da bi izbirali dobro in da bi lahko ljubili Njega in ljudi. Človek pa lahko svobodo zlorabi za to, da naredi greh. Greh je svobodna odločitev za zlo, ki žali Boga in škoduje nam, bližnjemu in svetu.
 
5. Kaj je krst?  Oglej si video o krstu. https://youtu.be/aitDs1P91jw
06. Kako je bil NOE povezan z vodo?
07. Kako je bil MOJZES povezan z vodo?
08. Kaj je rekel sv. Peter ljudem, ki so vprašali po Jezusovem vnebohodu, kaj naj naredijo?
09. Kaj nam krst izmije in s čim nas napolni? (glej tudi - IZBRANI str. 86)
10. Ali je lahko nekdo sprejet v nebesa tudi, če nima krsta?
11. Kdo so redni delivci svetega krsta, kdo lahko krsti v sili? (Glej IZBRANI str. 87)
 
Obrazec za krst v sili se glasi:
»Povemo ime osebe, ki bo krščena, nato rečemo, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«
Pri tem krščenca 3x polijemo ali potopimo v vodo.
 
6. SIMBOLI KRSTA? Oglej si video o simbolih krsta. https://youtu.be/MiRlJCRPlvw
12. Kaj simbolizira voda pri krstu?
13. Kaj simbolizira belo oblačilo pri krstu?
14. Kaj predstavlja križ, ki ga naredijo duhovnik, starši in botri na čelo otroka pri krstu?
15. Kaj predstavlja maziljenje s krizmo?
16. Kaj predstavlja simbol krstne sveče?
 
KRST NI SAMO SIMBOL, NI SAMO LEP OBRED, NI SAMO TORTA IN DARILA, KRST SO VRATA V ŽIVLJENJE Z BOGOM.
 
17. Odgovori na vprašanja v knjigi IZBRANI na str. 81.
a) Zaradi padca Adama in Eve smo ljudje podedovali izvirni___________.
b) Pred padcem sta Adam in Eva živela v stanju milosti, ki ji Cerkev pravi ________________.
c) Ko smo bili krščeni, je zakrament na nas pustil trajno ali _________________ znamenje na duši.
d) Olje, ki se uporabljan pri zakramentu krsta in birme se imenuje_____________.
 
7. IZZIVI
1. IZZIV: Oglje si fotografije svojega krsta. Ugotovi, kdaj si bil krščen. Ta datum si zapomni, saj je to tvoj rojstni dan za nebesa. Prosi starše, da ti pokažejo tvojo krstno svečo in tvoje belo oblačilo. Shrani ju na posebno mesto. Vsako leto praznuj svoj krstni dan. Ta dan zmoli veroizpoved, obnovi krstne obljube. Na krstni dan pokliči botra in botro in ju vprašaj, če kaj molita zate. Zahvali se jima, da sta tvoja botra.
 
8. PA ŠE TO: SKUPNO ALI KRSTNO DUHOVNIŠTVO
»Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.« 1 Pt 2,9
 
V čem se skupno duhovništvo vseh vernikov razlikuje od službenega duhovništva?
  • Po krstu nas je Kristus naredil za "kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in Očeta« (Raz 1,6).
  • Po skupnem duhovništvu je vsak kristjan poklican, da v svetu posnema Kristusa in z molitvijo, krščanskim življenjem in dobrimi deli oznanja da je Božji otrok.
  • V dvorani zadnje večerje je Jezus APOSTOLOM podelil službeno duhovništvo, in jih poslal, da zastopajo Kristusa kot pastirja svojega ljudstva in kot glavo svojega telesa, in da vodijo CERKEV. [1546-1553, 1592]
Ista beseda, namreč DUHOVNIK, za dve sorodni, toda »po bistvu, in ne le po stopnji« različni stvari, pogosto pripelje do nesporazumov. Po eni strani se moramo zavedati, da smo vsi krščeni 'duhovniki', ker živimo v Kristusu in smo deležni vsega, kar on je in počne. Po drugi strani pa so duhovniki tisti, ki so prejeli duhovniško posvečenje in zato v njih deluje Jezus sam, ko delijo zakramente.
Pri krstu si prejel trojno službo v Kristusu, da si duhovnik, prerok in kralj. Kot DUHOVNIK, dvigaš k Bogu svoje prošnje, molitve in zahvale. Kot PREROK, oznanjaš in razlagaš Božjo besedo in njegove zapovedi. Kot KRALJ služiš bližnjemu in skrbiš za zaupano ti stvarstvo. Prav je, da se zavedaš svojega krstnega dostojanstva, saj si božji sin/hči.
 
9. Preberi zgodbo o svetnici Jožefini Bakhiti – IZBRANI str. 84
18. Kako je Bakhita povezla (opisala) svoje življenje v enem stavku?
 
10. Zaključna molitev
Zmoli molitev na strani 85 in pomisli, kaj to pomeni za nas kristjane.
 
Odgovore na 9., 10., 11. in 17. vprašanje pošlji župniku na joze.jakopic@rkc.si