01 - ZAKAJ SEM TUKAJ?

IZBRAN SI   
Res, dragi birmanec in birmanka, izbrana sta, da letos obiskujeta 8. in 9. razred OŠ, pa tudi, da vstopita v program priprave na birmo. Na tej poti ti želim veliko lepega in dobrega.
Naj nas, na tej poti, spremlja tudi naša nebeška Mati. Priporočimo se Mariji Božji materi. Zmolimo eno zdravamarijo za vse, ki bodo sodelovali v pripravi na birmo v tem letu.
 

 

Zakaj hodim k verouku že 8, 9 let? Zakaj so me starši krstili? Zakaj bom šel k birmi? Zakaj sploh živim? Kaj je smisel mojega življenja? Kam grem? Kam bi rad prišel? Kaj bi rad dosegel? Kaj je moj končni cilj? …
OGLEJ SI si prvi filmček: 01 Kaj iščeš?

RAZMISLI in napiši, kaj je tvojih 5 OSEBNIH CILJEV, oziroma česa si želiš v življenju.

PRIMERJAJ svoje cilje s cilji, ki jih omenjajo osebe v filmčku:  02 Moj cilj v življenju?
1. Kaj sem ugotovil? Kaj je skupni imenovalec vseh mojih ciljev? Zakaj si želim doseči izbrane cilje?
2. Kako bi odgovoril na vprašanje: "Zakaj biti tukaj na zemlji? - Kaj je smisel življenja?"

OGLEJ si tretji filmček: 03 Izbran si!

NALOGA:
Poišči v Svetem pismu Jn 15,11-12 (Janezov evangelij, 15 poglavje, 11. in 12. vrstica).
in odgovori na vprašanje: Kaj nam Jezus sporoča v: Jn 15, 11-12?
Odgovor pošlji župniku na e-pošto: joze.jakopic@rkc.si , prav tako izbrani izziv (1. ali 2. ali 3.)!  

 

IZZIV TEDNA. Izberi enega od treh izzivov:

Zapiši si, kako si opravil izziv: (O tem se bomo na začetku prihodnjega skupnega srečanja drug drugemu zaupali. Lahko zastaviš tudi kakšno vprašanje.)

1. izziv: Poskusi napredovati v doseganju vsaj enega od petih ciljev, ki si jih zapisal. Stori kaj, kar te bo pripeljalo korak bliže tvojim sanjam. V povezavi s tem preberi ustrezno knjigo, se posvetuj s kom, ki mu je tematika domača, opravi dodaten trening ali nalogo.

2. izziv: Ta teden vsak dan pred spanjem zase in za svoje sošolce zmoli zdravamarijo. Prosi Boga za pomoč, da boš sledil njegovim navdihom in boš tako deležen vseh milosti, ki jih ima pripravljene zate. Poleg postelje si pripravi listek, da ne pozabiš na molitev.

3. izziv: Ali si vedel, da nam Bog govori po prijaznosti drugih? Pomisli na vse ljudi, ki ti pomagajo razumeti življenje (starši, učitelji, trenerji, prijatelji in drugi), in se jim zahvali za točno določeno stvar. To naredi osebno ali po elektronski pošti ali navadni pošti.