05 KDO JE JEZUS?

I. Vstopna molitev: Za začetek zmoli molitev Oče naš - (IZBRANI, na strani 39) in pomisli, kako nas Jezus s to molitvijo uči molitve.
Oglej si uvodni filmček 05 01 Uvod kdo je Jezus Kristus  https://youtu.be/ftX6m89EHxQ in odgovori za zastavljeno vprašanje:
Oglej si kako o Jezusu razmišlja Sarah Swafford:    05 02 Kaj pa vi pravite    https://youtu.be/Jkmm6HIdPeI
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
01: Kateri apostol je rekel: »Ti si Kristus, sin živega Boga«?  …………………………….
02: Ali je Jezus lažnivec, blaznež ali pa je ……………………………
Kaj misliš, kdo je Jezus? Preberi razmišljanje na (IZBRANI, na strani 40)
Je Jezus pastir z ovco, veliki kip človeka na križu, hollywodski Jezus, plastičen kipec. Je Jezus zgolj in samo človek, zgodovinska ali pravljična oseba, je Jezus mit ali je Jezus Bog, druga Božja oseba?
03: Kaj pomeni oznaka štetja let v angleškem jeziku: BC and AC?
 
Dokazi za Jezusa 
04. Kako pravi sveti Pavel, je vsaj ………………………….. prič na svoje lastne oči videlo Jezusa po tem, ko je vstal od mrtvih.
A) 12    B) 50   C) 100   Č) 500
05. Kateri apostol, ki je videl vstalega Gospoda, ni umrl kot mučenec?
……………………………………………….
06. Sarah pravi, da je najboljši dokaz za to, da je Jezus resnično vstal od mrtvih, pričevanje ……………………………………..
 
Zakaj je Jezus, ki je Bog, prišel na svet?
Oglej si naslednji film: 05 04 Zakaj je Jezus prišel na svet  05 04 Zakaj je Jezus prišel na svet https://youtu.be/NfX33oGG_Qw
07. Jezus je prišel, da bi plačal …………………………………………, ki ga mi ne bi mogli nikoli plačati.
A) dolg  B) provizijo  C) obisk   Č) lekcijo
08. Kateri od naštetih odgovorov NI pravi razlog, zaradi katerega je Jezus prišel na zemljo?
A)Da bi nas spravil z Bogom
B)Da bi nam pokazal Božjo ljubezen
C)Da bi napisal evangelije
D)Da bi nam pokazal, kako naj živimo
E)Da bi nam dal nebeško življenje
 
PREBERI ZGODBO DO SRCA s Sarah Swafford na strani (IZBRANI, na strani 42 in 43)
 
JUNAK TEDNA
Sveta Terezija Avilska, god (15. 10.) Preberi življenjsko zgodbo svetnice na strani (IZBRANI, na strani 44).
 
IZBERI si enega od treh IZZIVOV TEDNA: (IZBRANI, na strani 45).

 
ZA NA POT:
preberi gradivo na straneh (IZBRANI, na strani 46-48).in odgovori na vprašanja!
09: Kaj je Papež Gregor Veliki rekel, če je nekdo kihnil?
10: Kaj pomeni latinska beseda FIAT?
11: Kaj pomeni beseda UČLOVEČENJE?
12: Kaj je VELIKONOČNA PASHALNA SKRIVNOST?
13: Kako veš, da je Jezus v resnici vstal od mrtvih?
 
Vse odgovore na vprašanja (01 do 13) pošlji župniku po e-pošti na joze.jakopic@rkc.si