BIRMANCI 2023

8.10.2022 smo s kandidati za birmo, starši in drugimi šli po poteh korenin krščanstva v Oglej in se vstavili še v Marijinem svetišču na Veini nad Trstom.

TRNJE, 5.11.2022 - SREČANJE dekanijskih birmancev ob romareskem KRIŽU svetovnega dneva mladih, ki bo leta 2023 v Lizboni.

 

6.11.2022 - MATENJA VAS - zahvalna nedelja