08 - Kako pridem tja - v nebesa

08 Kako pridem tja? – v nebesa
 
Moč in smisel zakramentov
V prejšnjem poglavju smo razmišljali o poslednjih rečeh, o sodbi, o peklu, vicah in nebesih. V tem poglavju pa bomo iskali pot do nebes. To pot nam kažejo sveta znamenja - zakramenti. To ni katerakoli pot, ampak pot, kjer nas v pomembnih odločitvah življenja usmerja Jezus. Bi rad hodili v življenju skupaj z Jezusom, ni problema, živi zakramente, ki ti jih je dal Jezus.
 
Vstopna molitev  PREBERI ODLOMEK Lk, 19, 1-10 (odlomek je tudi na: IZBRANI na strani 69)
01. Kaj je Jezus mislil v vstopni molitvi, ko je rekel Zaheju: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskati in rešiti kar je izgubljeno«. Pojasni.
 
Zagrizi: Brezvetrni pasovi  PREBERI ČLANEK NA: IZBRANI na strani 70.
02. Kakšen vir zunanje energije potrebuje človek, da lahko izpolni smisel življenja? Kaj je ta energija in kako jo človek prejme?
 
Oglej si video o Daru milosti: https://youtu.be/Qm13cOReSL0
03. Kaj je rekel papež Benedik XVI? Kaj je s tem želel povedati?
04. Kaj točno je milost?
05. Kaj postanemo pri krstu?
06. Kaj nam pravi Bog Oče, ko postanemo njegovi otroci?
 
Oglej si video o tem kaj so zakramenti? https://youtu.be/CBkHkQjod90
07. Kaj zakramenti so?
a) _________
b) _________
08. Kdo je ustanovil – postavil zakramente? Zakaj?
09. Kot je bila mana dana Izraelcem, tako nam Kristus danes daje?
 
SEDEM ZAKRAMENTOV:  Oglej si video o zakramentih uvajanja:  https://youtu.be/aG78qWR_rYY
10. Kateri zakramenti so ZAKRAMENTI UVAJANJA V KRŠČANSTVO?
11. Kateri zakrament predstavlja vrhunec krščanskega življenja?
12. Kaj si moramo zapomniti glede birme?
 
Oglej si video o zakramentih ozdravljenja: https://youtu.be/3jY_i8Yhf6g
13. Katera dva zakramenta sta zakramenta ozdravljenja?
14. Katerih pet besed je po mnenju kardinala Timothya Dolana pomembnih v vsakem prijateljstvu?
15. Kdo nam po duhovniku pri spovedi odpušča grehe?
16. Kaj se zgodi pri bolniškem maziljenju?
17. Kaj da bolnemu človeku bolniško maziljenje?
            a)___________
            b)___________
            c)___________
18. Kdaj je primeren čas, da prejmemo bolniško maziljenje?
Oglej si video o zakramentih služenja: https://youtu.be/dWDOQGWS1mU
19. Katera zakramenta sta zakramenta služenja in zakaj?
20. Kateri zakrament ljubi katoliška Cerkev oz. je središčni zakrament?
21. Kaj Cerkev potrebuje?
22. Kdo prejme zakrament svetega reda?
Pri tem vprašanju je potrebna mini razlaga: V slovenščini imenujemo šesti zakrament mašniško posvečenje. S tem izrazom mislimo na zakrament, ki ga prejme moški, ki postane duhovniki. Sicer pa v cerkvi poznamo tri različna posvečenja:
1. diakonsko posvečenje, - oseba postane diakon, prva stopnja posvečenja.
2. mašniško posvečenje – oseba postane duhovnik, druga stopnja posvečenja,
3. škofovsko posvečenje – oseba postane škof, tretja stopnja posvečenja.
23. Kaj pomeni, da duhovnik služi v »in persona Christi«?
24. Katera dva zakramente priporoča redovnica birmancem na koncu videa?
 
DO SRCA s sestro Amelijo  Preberi članek o sestri Ameliji na IZBRANI na straneh 72 in 73.
25. Katere zakramente je sestra Amelija prejela v enem večeru?
 
JUNAK TEDNA: Sveta Terezija Deteta Jezusa  Preberi zgodbo o svetnici na IZBRANI na str. 74.
26. Kaj je popolnost po mnenju svete Terezije Deteta Jezusa?
27. Zakaj je Bog ljubil sveto Terezijo Deteta Jezusa?
 
IZZIV TEDNA
a) Naredi nekaj malega za Boga. Naredi to, kar čutiš v srcu.
b) Prosi Boga, naj ti pomaga iskreno odpustiti zamere, ki jih že dolgo nosiš v sebi.
c) Izkoristi zakramente. Pojdi k maši enkrat med tednom. Napiši kaj te je pri tej maši nagovorilo iz Božje besede.
 
ZAKLJUČNA MOLITEV, na IZBRANI na strani 75, preberi.
 
Odgovore na 5., 6., 7., 8., 10., 11 in 12. vprašanje pošlji župniku na joze.jakopic@rkc.si