Za birmanski izpit

KNJIŽICA - MOLITVE - VPRAŠANJA - drugi OBRAZCI.pdf

 

NEKAJ KONKRETNIH OBVESTIL GLEDE BIRMANSKEGA IZPITA:

Izpit bomo imeli konec marca ali v začetku aprila 2023. Dogovor na sestanku s starši 28.1.2023 (sobota), ki bo z mašo ob 18h.

Izpit poteka ustno. Odgovorja se, po žrebu listka, na eno vprašanje iz osnovnih molitev (knjižica str. 2-4, šteje za 1/4 izpita) na eno vprašanje iz mašnih molitev in spovedi (knjižica str. 4-6, šteje za 1/4 izpita) na tri vprašanja iz zbirke 122 vprašanj, (knjižica, str. 7-19, šteje 1/4 izpita) in na eno vprašanje iz  obrazcev, (knjižica str 19-20, šteje 1/4 izpita). 

Birma bo v soboto,  29. aprila 2023, dopoldne v Slavini in popoldne v Štivanu.

K birmi gredo tisti, ki bodo izpolnili pogoje (obisk verouka, nedeljske maše, sodelovanje pri ..., devetdnevnica) in naredili izpit in s tem dokazali, da so pripravljeni za prejem birme.