Od 4. do 9. razreda

07 - EZAV in JAKOB
SP v stripu:
 
06 - ABRAHAM (2)
SP v stripu:
 
05 - ABRAHAM (1)
video - lahko nastaviš samodejni prevod v SLO v podnapisih: Abraham: The Great Patriarch - Bible Stories - See U in History (2.58 min)
video lahko nastaviš samodejni prevod v SLO v podnapisih: Abraham - A Man of Faith - YouTube (14,41 min)
SP v stripu:
 
04 - NOE - BABILONSKI STOLP 1 Mz 6,5 - 10,32
SP v stripu: NOE; BABILONSKI STOLP
 
03 - GREH SE ŠIRI – 1 Mz 4-6,4
1. POGLOBITEV:
SP v stripu: Kajn in Abel.pdf
Ko je greh vdrl v človeško življenje, se greh širi naprej. Pripoved o Kajnu in Abelu je nazoren primer ljubosumja, jeze, nasilja in umora. Od upora do prelivanja krvi pa je le majhen korak. Bog vztraja pri tem, da so ljudje odgovorni drug za drugega ("kje je tvoj brat?"). Bog Kajna obsodi, obenem ga na Kajnovo kesanje zavaruje.
Vrstice 1 Mz 4, 17-24 našteva Kajnove potomce, ki so bili daleč od Boga. Razumni, bogati in mogočni so svoje moči porabili za nasilje.
V zadnjih dveh vrsticah (25-26) zasveti luč upanja. Adam in Eva dobita še sina Seta in ljudje začno 'klicati Gospodovo ime'.
1 Mz 5 podaja rodovnik od Adama do Noeta. Visoka življenjska doba ostaja uganka. Najdlje je živel Matuzalem 969 let.
 Mz 6, 1-4 'božji sinovi' – 'velikani'.
Ljudje iz Setovega rodu so se začeli mešati z rodom slabih Kajnovih potomcev, tako, da so tudi dobri postali slabi. Sveto pismo pravi, da je bila hudobija ljudi na zemlji velika. Ljubezen je zamenjala sebičnost. Najmočnejši, ki jih sveti avtor imenuje velikani, so se polastili žena in hčera slabotnejših. Ko preveč oblastni velikani naletijo na odpor, se ponovi Kajnov zločin. Ali ni nihče ostal dober? Da, eden je ostal s svojo družino, ime mu je bilo Noe.
 
2. Iz prebranega: 1 Mz 4 - 5,4 PREPIŠI STAVEK, KI TE JE NAJBOLJ NAGOVORIL!
 
3. ODGOVORI:
4. do 5. razred:
1. Naštej imena bratov, ki nam s smrtjo enega pokažeta, kako greh vdre tudi v človeško življenje?
2. Poveži številke in prepoznaj kateri od bratov je Abel in kateri Kajn. Kajn in Abel - slika
6. in 7. razred:
1. Kaj meniš o smrtni kazni?
2. Kako reagiraš, kadar te prizadene, če je kdo deležen večjih ugodnosti kot ti; če čutiš, da si zapostavljen?
8. in 9. razred:
1. Kaj meniš o smrtni kazni?
2. "Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?" (Mt 20,15) Kako ti odgovarjaš na to Božje vprašanje?
3. Ali se v čem čutiš podobnega Kajnu?
 
 
 
03 - PADEC V GREH – 1 Mz 1,3
1. Doma še enkrat iz Svetega pisma preberi 1 Mz 3 in V ZVEZEK PREPIŠI STAVEK, KI TE JE NAGOVORIL!
 
2. ODGOVORI:
4. in 5. razred:
 1. Katero zapoved je Bog dal prvima človekoma?
 2. Zakaj Adam in Eva nista ubogala Boga?
 3. Kako sta občutila storjeni greh?
 4. Ali sta Bogu priznala, da sta grešila? Kaj sta odgovorila Bogu?
 5. Kako je Bog kaznoval  prva človeka in kačo?
 6. Kakšne so bile posledice prvega greha?
6. in 7. razred:
 1. Preberi odlomek iz 1Mz 3, 1-24 in izpiši poved, ki ti je bila najbolj všeč?
 2. Zakaj je Eva jedla sadež, ki ga ne bi smela jesti?
 3. Kaj se je zgodilo z Adamom in Evo po tem, ko nista ubogala Boga?
 4. Kdo je Satan Hudič? ( Jn 8, 44)
 
8. in 9. razred:
1. Kako v pripoved o stvarjenju poseže greh?
2. Kako pravimo grehu, ki smo ga od Adama podedovali?
3. Kdaj se ta greh izbriše?
 
3. POGLOBITEV:
 
IZVIRNI GREH
Adam in Eva nista ubogala Boga. Nista spolnila božje zapovedi, zato sta grešila.
Vsak človek se rodi s posledicami prvega greha: rodi se z izvirnim grehom. Izvirni greh se imenuje zato, ker izvira iz začetka človeštva.
 
OSEBNI GREH
Osebni greh je prestopek proti Bogu, bližnjemu ali človeštvu. Človek lahko greši v željah, besedah ali dejanjih. Osebni greh stori tisti, ki je sebičen, ne ljubi Boga in ga žali. Z grehom se oddalji od Boga in od ljudi. Zato je nesrečen in osamljen.
     Vsi grehi pa niso enaki. Nekateri so mali, drugi so veliki ali smrtni grehi. Mali greh stori, kdor ne uboga Boga v majhni stvari. Ta greh ne uniči prijateljstva z Bogom. Veliki ali smrtni greh stori, kdor ne uboga Boga v pomembni stvari, premišljeno in prostovoljno. Smrtni greh uniči prijateljstvo z Bogom, ljudmi in stvarstvom.
Bog nikoli ne zapusti človeka. Prvemu človeku je napovedal, da ga bo rešil greha. Jezus je greh premagal, zato je človekov Odrešenik.
 
Prijateljstvo z Bogom ranimo npr.:
 • Če zanemarimo molitev, nedeljsko sveto mašo
 • Če nespoštljivo govorimo o Bogu, Mariji …
 • Če rečeš: Ne bom se učil, raje se bom igral in se potepal. Kljub opozorilom staršev se nočeš poboljšati. Sam si kriv za svoj neuspeh v šoli.
 • Rad bi jedel čokolado. Ker nimaš denarja, se odločiš, da čokolado ukradeš. Razjezi te, če mama ali oče noče dati denarja za drago igračo. Ti v jezi razbiješ veliko okno.
 • Z grehom ne škodujete samo sebi, ampak tudi staršem (npr.: zapravljate njihov denar, jih jezite … ), prijateljem, bratom (če tudi nje vpletate v slaba dejanja, jih vabite, da z vami kradejo, razbijajo okna, uničujejo vrtove).
 • Greh onemogoča in ovira, da bi bil resnični božji prijatelj, da bi bil srečen.
 • Če človek greši, težko veruje v božjo dobroto in ljubezen
 
V tišini premislimo, v čem se upiramo Bogu in ljudem in ga prosimo očiščenja:
ČISTO SRCE, O BOG MI USTVARI IN DUHA STANOVITNOSTI V MENI OBNOVI.
 
02 - STVARJENJE - 1 Mz 1, 1-2
1. Doma še enkrat iz Svetega pisma preberi 1 Mz 1 - 2 in V ZVEZEK PREPIŠI STAVEK, KI TE JE NAGOVORIL!
 

The Beginning of the World - Adam and Eve - The Beginners Bible - Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=DaUNpQ8_8AE

3. ODGOVORI:
4 in 5. razred:
1. Kako začne Sveto pismo?
2. Kdo je ustvaril nevidni in vidni svet?
3. Po čigavi podobi je Bog ustvaril človeka?
6. in 7. razred:
1. Koliko opisov stvarjenja človeka obstaja v Prvi Mojzesovi knjigi?
2. Kaj je apostol Janez zapisal o Bogu? (gl. 1 Jn 4, 16)
8. in 9. razred:
1. Kaj nam sporočajo prva poglavja Svetega pisma: 1 Mz 1-2?
2. Kaj nam poročilo o stvarjenju pove o Bogu?
3. Kaj nam poročilo o stvarjenju pove o svetu?
4. Kaj nam poročilo o stvarjenju pove o človeku?
5. Kakšno nalogo je Bog zaupal človeku?