VEROUK 2022/23

Veroučno leto bomo začeli s spovedjo: Štivan v torek 6.9.; Orehek v četrtek 8.9.; Slavina v petek 9.9..
Katehetska sveta maša bo v nedeljo, 11.9., v vseh treh cerkvah, z blagoslovom šolskih torb, otrok, staršev in katehistinj.
Starše otrok, za prvi razred, prosim, da jih vpišejo čim prej, pri župniku, kjer boste izpolnili in podpisali prijavnico.
 
PrijavnicaVPISNICA.pdf   ,   VPISNICA v wordu.docx
Za vpis otroka, ki ni krščen v župniji Slavina, Matenja vas in v Orehku je potrebno pridobiti fotokopijo krstnega lista otroka (čim prej, najkasneje v pripravi na prvo sveto obhajilo - 3. razred).
 
Za ostale otroke velja lanska izpolnjena VPISNICA.  Otroci naj prinesejo k prvim srečanjem veroučno spričevalo!
Verouk je povezan tudi s stroški. Dar za enega ali več otrok iz družine je 25Є. Gre za pomoč pri delnemu kritju stroškov za tekoče veroučno leto.
- 1. razred: otroci delovni zvezek dobijo pri prvem obisku verouka (12Є). Prav tako 'Kratko SVETO PISMO s slikami' - dar v osebno last otroku.
- 2. razred: otroci delovni zvezek dobijo pri prvem obisku verouka (12Є).
- 3. razred /PRVOOBHAJANCI/: otroci delovni zvezek dobijo pri prvem obisku verouka (12Є).
- 4. razred: otroci dobijo pri prvem obisku verouka 'Vstop v SVETO PISMO, Slovenski standardni prevod z barvnimi prilogami' - dar v osebno last otroku. Letošnja tema je spoznavanje Svetega Pisma Nove Zaveze - Evangelij po Luku.
- 5., 6., 7. razred: Letošnja tema je spoznavanje Svetega Pisma Nove Zaveze - Evangelij po Luku
- 8., 9. razred /BIRMANCI/ - Letos se bomo pripravljali na birmo po pragramu "IZBRANI"
* * * * * * * * * * *
Spoved za veroučence na začetku veroučnega leta:
 ŠTIVAN  - torek, 6.9.2022 /v cerkvi v zakristiji/ 4. in 5. raz. ob 15.30; 6. in 7. raz. ob 16.15h; 8. in 9. raz. ob 18h;
OREHEK - četrtek, 8.9.2022 /v zakristiji/ VSI ob 18.30.
SLAVINA  - petek, 9.9.2021 /v cerkvi / 4. in 5. raz. ob 15.30; 6. in 7. raz. ob 16.15; 8. in 9. raz. ob 18h;
(nova priložnost: v soboto,10.9. ob 18.30)
 
Skupno SREČANJE ZA STARŠE (skrbnike) veroučencev, ki bodo obiskovali verouk v Štivanu ali v Slavini, bo po maši /v cerkvi/ v Slavini!
Izbere se lahko eden izmed spodaj predloženih srečanj. Starše, ki imajo v letu 2022/23 'prvoobhajance' (3. raz.) in 'birmance (8./9.raz.) se priporoča udeležba v predloženem srečanju.
TOREK, 6.9.2022: 1., 2. in prvoobhajancev - 3. raz.
PETEK, 9.9.2022: 4., 5., 6., 7. razreda
SOBOTA, 10.9.2022: birmancev - 8. in 9. razreda

REDEN verouk se bo začel v tednu po 11.9.2022

Spremembe uznačene z rdečo (3.9.3022) URNIK VEROUKA

SLAVINA

ŠTIVAN

      1./2. raz. - sreda ob 17h (kat.Tina)

      1. in 2. raz. - torek ob 15.30h

      (kat. Nataša)

      3. raz. - četrtek ob 15.30   

      /prvoobhajanci/ (žpk. Jožef)

       3. raz. - sreda ob 15.30 /prvoobhajanci/ (žpk. Jožef)

      4./5. raz. - četrtek ob 17h (žpk. Marija)

       4./5. raz. torek ob 16.15

       (kat. Nataša)

 

      6./7. raz. - sreda ob 16.15 

      (kat. Majda)

 

       6. raz. - torek ob ob 17h

       (kat. Nataša)

       7. raz. - sreda ob 16.15

       (žpk. Jožef)

     8. in 9. raz. - četrtek ob 16.15 /birmanci/  

     (žpk. Jožef)

       9. raz. - sreda ob 17h /birmanci/   

       (žpk. Jožef)