DAROVI ZA CERKEV

Darove ZA CERKEV se navadno oddaja pri nedeljskih in prazničnih mašah (miloščina, ofer).

Po cerkvah pa so nameščeni tudi nabiralniki za darove za cerkev. Ko pridete k maši (ali obhajilu izven maše - v času epidemije) za kratek postanek v cerkev, za molitev ... lahko vedno oddate svoj dar v nabiralnik.

Škofje še posebej priporočajo, da bi dar za cerkev nakazovali na župnijske TRR:

ŽUPNIJA SLAVINA, Slavina 53, 6258 Prestranek, TRR SI56 6100 0001 2717 726

ŽUPNIJA MATENJA VAS, Matenja vas 55, 6258 Prestranek, TRR SI56 6100 0001 2718 405

Namen nakazila: (npr. DAR za cerkev … v Orehku, v Štivanu, v Rakitniku, v Slavini, v Selcah, v Kočah, v Žejah);

SKLIC: 00 2021  oz. 00 2022