DAROVI ZA MAŠE, bira

Dar za svete maše in za biro lahko darujete osebno duhovniku ali na duhovnikov osebni TRR.
Potrebni podatki za nakazilo so:
Jožef Jakopič, Slavina 53, 6258 Prestranek, TRR: SI56 6100 0001 4637 647
namen: DAR ZA MAŠO; sklic: (napišite želen datum, dogovorjene maše) npr. 00 19032021
namen: BIRA, sklic za biro: 00 2021 oz. 00 2022