V ČASU KORONAVIRUSA COVID 19
Z namenom zagotavljanja zdravja in preprečevanja širjenja epidemije še naprej odpovedane vse sv. maše z udeležbo ljudstva in župnijski verouk.
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.
 
PRIPRAVA na CVETNO NEDELJO
Cvetna nedelja, 5. april 2020 - Prenos svete maše na TV SLO 2 ob 10h iz mariborske stolnice. Tedenski nagovor nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).
CVETNA NEDELJA (letos): Blagoslov zelenja z mašo ob 10h v zaprti cerkvi (v Slavini) brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga v času sv. maše blagoslovijo z blagoslovljeno vodo.
Pri maši se bere PASIJON po sv. Mateju.
PRIPOROČAM, da tudi sami prebermo pasijon po sv. Mateju: Mt  26, 14-57; 27, 1-66.
 
V TEDNU pred cvetno nedeljo DOMA: PRIPRAVIMO: oljčne vejice - če teh ni pa kot nekoč šibje: protja, vrbe, mačic, leske, lovorja, rožmarina (brez brinja) povežemo v butarico. Pripravimo tudi blagoslovljeno vodo.
V knjigi Slovenski Goffine ali razlaganje cerkvenega leta, Družba sv. Mohorja v Celovcu, Celovec 1881, str. 287. omenja, da so tem botaricami pravili: "prijatelj" in da je mladina na te prijatelje navezovala zelenja, cvetja, ki se ga je v tej dobi dobilo, po tem cvetju naj bi cvetna nedelja dobila tudi ime. Oljke in druge zelene vejice so znamenje našega upanja, da bomo s Kristusom tudi mi vstali od mrtvih. "Prijatelje' nesejo verniki domov in jih hranijo na vidnem mestu do cvetne nedelje naslednjega leta.
Da se je takšne 'butarice'  nekoč napravljalo tudi v naših krajih sem dobil potrdilo iz starih oznanilnih knjig za župnijo Slavina. Za cvetno nedeljo, shod cele fare, beremo: "pred mašo pa bo žegen olke in druziga lesa" (1854,1855,1856), "žegen oljke in lesa" (1859, 1861), "žegen lesa" (1857, 1858, 1860 - 1913). Po letu 1914 redno le 'blagoslov oljke'. Od leta 1873 (prvič zapisano v oznaniih) je - po blagoslovu - sledila procesija okoli cerkve, nato maša.
Zakaj se blagoslavljajo "palme, oljke in drugo zelenje"? Odgovor dobimo v molitvi, ki jo je duhovnik molil ob koncu procesije: Molimo. Gospod Jezus Kristus, naš Kralj in odrešenik, tebi v čast smo te veje v sprevodu nosili in ti slovesno hvalo peli: dobrotljivo podeli, da kamerkoli ponesemo te veje, pride milost tvojega blagoslova in tvoja desnica naj prežene vsako hudobijo ali zapeljivost hudih duhov ter varuje tiste, ki jih je odrešila. Ki živiš in kraljuješ ..." (Rimski misal, Ljubljana 1965, str. 300).
 
 
PRIPRAVA NA VELIKO NOČ - 25.3.2020: Navodila slovenskih škofov za velikonočne praznike 2020 v času epidemije COVID-19, ki so objavljena tudi na spletni strani (spletna povezava).

OKREPIMO MOLITEV
- ZVONJENJE v priprošnjo Mariji za konec epidemije - ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih.
- Vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.
Povabljeni smo kot župljani k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni račun župnije. Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. september 2020).
Župnija Slavina: 6100 0001 2717 726 - nabirka Slavina; Župnija Matenja vas: 6100 0001 2718 405 - nabirka Štivan oziroma - nabirka Orehek

VELIKI TEDEN

Cvetna nedelja, 5. april 2020 - maše ob 10h. Prenos svete maše na TV SLO 2 ob 10h iz mariborske stolnice.
Blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo.
Tedenski nagovor nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).
PRIPOROČAM, da tudi sami prebermo pasijon po sv. Mateju: Mt  26, 14-57; 27, 1-66.

Veliki ponedeljek, 6. april 2020 - PRIPOROČAM, da si ogledamo preko spleta ŠKOFJELOŠKI PASIJON - (dolžina: 2 ur 11 min. 24 s.) https://4d.rtvslo.si/arhiv/skofjeloski-pasijon/32226065


Veliki torek, 7. april 2020 - PRIPOROČAM, da tudi sami prebermo pasijon po sv. Marku: Mr  14, 1-72; 15,1- 47.


Velika sreda, 8. april 2020 - PRIPOROČAM, da tudi sami prebermo pasijon po sv. Luku: Lk  22, 1-71; 23, 1-56.


Veliki četrtek, 9. april 2020

Krizmena maša na veliki četrtek je prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile.
Večerna maša ob 18h v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov - povebljeni ste, da se ob tej uri pridružite duhovniku v duhu in zmolite rožni venec za duhovne poklice oziroma preberete pasijon po Janezu.
Najsvetejše se shrani v tabernakelj. - Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo in se ne zvoni z zvonovi do velikonočne vigilije.
PRIPOROČAM, da tudi sami, kot nam naročajo naši škofje, prebermo pasijon po sv. Janezu: Jn  18, 1-40; 19, 1-42.

Veliki petek, 10. april 2020
V stolnici in po župnijah bo bogoslužje velikega petka (v preprosti obliki) ob 18h, v zaprti cerkvi, brez navzočnosti vernikov - povebljeni ste, da se v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca oziroma molite križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako ste povabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.
Pri obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje (prim. Missale Romanum, str. 314, št. 13):
1. Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni.
2. Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči pa tolažbo in upanje.
3. Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo, združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje.

Velika sobota, 11. april 2020
Blagoslov in delitev ognja letos odpade.
Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu
Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00. 
Župniki (duhovniki) ob 15.00 opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.
Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila.
Blagoslov velikonočnih jedil
1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca
3. Božja beseda:
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). 
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51):
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 
4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Škofje in duhovniki bodo velikonočno vigilijo obhajali v zaprtih stolnicah oz. cerkveh ob 20.00, brez udeležbe ljudstva: prižig velikonočne sveče, mašnik izreče velikonočno oznanilo (Exsúltet), besedno bogoslužje, obnovitev krstne obljube, sledi evharistično bogoslužje. Če obstaja možnost, naj duhovnik poskrbi za spletni prenos obreda velikonočne vigilije iz svoje cerkve. Verniki so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih. Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.
Povabljeni smo k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).
 
Vstajenjske procesije letos odpadejo.

Velika noč, 12. april 2020
Ob 8.00 zvonjenje z vsemi zvonovi kot vabilo v znamenje velikonočnega praznika in k zajtrju: škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:
Blagoslov velikonočnega zajtrka
Znamenje križa.
Oče naš.
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Ob 10h škofje v svojih zaprtih stolnicah kot župniki (duhovniki) v zaprtih cerkvah bodo darovali velikonočno sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Vabljeni, da se nam ob tej uri v duhu pridružite.
Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00), k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35) in spremljanju prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020
Duhovniki (kot škofje) obhajajo sveto mašo sami in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. Če je to mogoče, izvede spletni prenos svete maše.
Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije. 

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020
Duhovniki (kot škofje) obhajajo sveto mašo sami in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. Če je to mogoče, izvede spletni prenos svete maše.
Vabljeni smo, da spremljajo prenos svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00) in k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).
nalagam novice...