Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19

6.2.2021: Verski obredi in pastoralna dejavnost v času sproščanja ukrepov (oranžna faza)


Spletna povezava gradiv, ki so jih pripravili na Slovenski škofovski konferenci: 
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-19-gradiva 

Na voljo so vam naslednje vsebine:

 1. Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19 (PDF in word)
 2. Obred delitve svetega obhajila izven maše (PDF in word)
 3. Infografika za vhod v cerkev v rdeči coni
 4. Infografika za vhod v cerkev v oranžni coni
 5. Inforgafika za prejem svetega obhajila izven maše
 6. Molitev za zdravje in trije vzkliki k svetnikom
 7. Pravilna namestitev zaščitne maske
 8. Plakat za mobilno aplikacijo #Ostanizdrav
 9. Seznam rdeče obarvanih statističnih regij

Na spletni strani Slovenske škofovske konference smo objavili vprašanja in odgovore nanje: https://katoliska-cerkev.si/vprasanja-in-odgovori-ob-navodilih-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-19

Na naslednji spletni povezavi pa so objavljena aktualna navodila v Katoliški cerkvi v Sloveniji za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 - stran se sproti posodablja, glede na sprejete ukrepe:  https://katoliska-cerkev.si/covid-19-aktualna-navodila-v-katoliski-cerkvi-v-sloveniji

 
 
Navodila so stopila v veljavo v petek, 16. oktobra 2020
in veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.
 
Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila:
 • Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 
VSTOP V CERKEV ali KAPELO
 • Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
 • V cerkev prihajamo zdravi: nimamo simptomov okužbe dihal, ne kašljamo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Ob vstopu v cerkev, je vsak sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
 • Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije. Vernik je lahko v cerkvi, zbran v osebni molitvi, prejme obhajilo, vzame oznanila in daruje za cerkev.
 
SVETA MAŠA
V času trajanja razdelitve na oranžne in rdeče regije, škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Kjer je mogoče, se lahko udeležijo svete maše med tednom.
V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeležiti svete maše v cerkvi.
Župniki lahko po elektronskih medijih nagovorjajo svoje vernike, z njimi molijo in jih spodbujajo, da bodo čas preizkušnje lažje preživeli.
 
Oranžna regija - Dovoljene so svete maše s samo 10 verniki.
Prednost pri udeležbi imajo tisti, ki so darovali za mašni namen. Z namenom, da ne prihaja do položaja, ko nekateri verniki ne bodo mogli prisostvovati obredom velja določilo, da morajo verniki svojo udeležbo pri sveti maši predhodno najaviti duhovniku (npr. po telefonu, e-pošti, spletnem obrazcu itd.).
Vsi prisotni morajo pri vstopu v cerkev oddati svojo telefonsko številko. Duhovnik hrani telefonske številke 30 dni in jih na zahtevo izroči pristojnim državnim ustanovam.
Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas obreda nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj tri metre in si pri prihodu v cerkev ter odhodu razkužijo roke.
Duhovnik ima med sveto mašo pokrite ciborije s hostijami za vernike. Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Pred obhajilom in po njem si mora delivec obhajil razkužiti roke. Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
Med sv. mašo ne sme biti ne zborovskega ne ljudskega petja izjema je lahko le igranje na orgle.
Po sveti maši je cerkev treba obvezno temeljito prezračiti.
 
Rdeča regija - ni svetih maš z ljudstvom!
V svoji župniji se pozanimamo, kdaj bo sveto obhajilo zunaj svete maše.
Dve možnosti:
 • osebno posameznemu verniku ob vnaprej določenemu času.
 • ob uri, ko je običajno sveta maša
Pred prejemom obhajila sami zmolimo kesanje in Očenaš.
K obhajilu gremo v vrsti z upoštevanjem razdalje dveh metrov.
Po obhajilu duhovnik podeli blagoslov posamezniku ali skupni blagoslov za vse obhajance.
 
VEROUK (kateheza)
 • V oranžnih statističnih regijah dovoljeno je izvajanje kateheze (verouka) do vključno petega razreda osnovne šole. Za ostale razrede se kateheza izvaja na daljavo. 
 • Kateheza (verouk) se v rdečih statističnih regijah za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.
Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik nadzoruje in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.
 
Druge župnijske dejavnosti (duhovne vaje, zakonske skupine ipd..)? 
Pastoralna in župnijska srečanja do deset oseb so dovoljena pod pogojem, da udeleženci ves čas nosijo zaščitne maske, ohranjajo varnostno razdaljo dva metra in imajo nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
Pevske vaje so do nadaljnjega prepovedane.
Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz Slovenije ali tujine.
·  Do nadaljnjega pogostitve ob verskih oz. pastoralnih dogodkih niso dovoljene.
·  Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.
Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo samo na daljavo.
 
 ZAKRAMENTI in zakramentali
 • Do nadaljnjega so dovoljeni samo sveti krsti (izven svete maše), poroke in cerkveni pogrebi v zasebnem krogu do deset oseb (vključno z duhovnikom). Pri tem veljajo enaka navodila kot za obhajanje svetih maš.
 • Zakrament svete spovedi
  Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno ob naslednjih pogojih: da je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija), zagotovljena razdalja 1,5 metra ter da se spovednico redno prezračuje.
 • zakrament bolniškega maziljenja
  Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
Duhovnik med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.
Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.
 • Podelitev zakramentov prvega svetega obhajila in svete birme je prestavljena na čas, ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale oz. ko bo preklican vladni odlok.
 
Kje lahko dobim molitev za zdravje?
Molitev je objavljena na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji.
 
Kako bo z blagoslovi grobov in bogoslužjem na pokopališčih za 1. in 2. november?
Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu. Duhovnik naj povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne (npr. rožni venec).
 
 
Po: Slovenska škofovska konferenca
 
 
 
 
 
Navodila za prejemanje obhajila:
-če ste notranje pripravljeni vas vabimo k obhajilu,
-pristopate v eni vrsti in med seboj ohranite razdaljo 1,5m,
-preden pridete na vrsto si snamete masko,
-obhajilo lahko prejmete samo na roke z vsem spoštovanjem in vero; roke prekrižate, tako, da je desna dlan spodaj, leva, srčna pa zgoraj,
-stopite korak v stran in hostijo zaužijete takoj,
-nato si spet nadenete masko in se vrnete na svoje mesto,