VEROUK 2021/22

NOVO 8.9.2021:
- Sprememba urnika verouka v SLAVINI. Nov urnik predvodeva verouk  za 2. razred ob sredah ob 17h; skupina 6. in 7. razreda pa bo imela ob četrtkih ob 17h.
- 1., 2., 3. razred: otroci delovni zvezek dobijo pri prvem obisku verouka. Prav tako 'Kratko SVETO PISMO s slikami' - dar v osebno last otroku.
 
- 4., 5., 6., 7., 8., razred: otroci dobijo pri prvem obisku verouka 'Vstop v SVETO PISMO, Slovenski standardni prevod z barvnimi prilogami' - dar v osebno last otroku. Otroci 9. razreda, so istega že dobili v pripravi na birmo.
 
* * * * * * * * * * *
Staršem in otrokom
Nekaj besed ob začetku veroučnega leta. 
Zbirali se bomo glede na zdravstvene razmere, ki bodo vladale v Sloveniji in sledili priporočilom, danim za šole. Katehistinje in župnik smo vsi cepljeni proti covid-19.
K skupnemu verouku naj prihajajo le zdravi otroci, t.j. tisti, ki so na dan verouka, tisti dan, lahko šli v šolo.
Verouk bo potekal po skupinah od septembra do konca maja. Če se bodo zdravstvene razmere poslabšale je predvideno nadaljevanje verouka na daljavo, morebiti samo za posamezno skupino. Vsebina z nalogami tedenske ure bo dostopna na župmnijski spletni strani. Tudi za tiste, ki bi se iz drugih razlogov ne mogli udeležiti verouka.
Verouk kot pomoč staršem pri verski vzgoji njihovih otrok je predvsem življenje iz vere in ne zgolj učenje. Otroci so skupaj s starši vabljeni skozi vse leto k rednemu bogoslužju, kjer se zbiramo verni ob Jezusovem oltarju. Posebej priporočamo redno molitveno življenje tudi doma.
VEČ na srečanju s starši otrok veroučencev!
 
Nedeljska - katehetska sveta maša bo v nedeljo, 5.9., v vseh treh cerkvah, z blagoslovom šolskih torb, otrok, staršev in katehistinj. 
 Z VEROUKOM po skupinah začenjamo po nedelji 12.9.2021! 
 
Spoved za veroučence na začetku veroučnega leta:
Pri spovedi spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno  masko.   
ŠTIVAN  - torek, 7.9.2021 /v zakristiji/ ob 17h - 4. in 5. raz., ob 18h  - 7., 8. in 9. raz.;
OREHEK - četrtek, 9.9.2021 /v zakristiji/ ob 18.30 - VSI.
SLAVINA  - sredo, 8.9.2021 /v cerkvi /ob 16.30 - 4. in 5. raz., ob 17.30  - 6., ob 18.30 - 7. in 8. raz.;
v soboto,11.9. ob 18h - 9. raz.

                                                                      
VPIS otrok k verouku:
Pri vpisu starši, v skladu z zakonodajo, izpolnijo za vsakega otroka posebej VPISNICO K ŽUPNIJSKI KATEHEZI. Vpisnica k župnijski katehezi (Word oblika) - Vsem z znano e-pošto bo v prvem tednu septembra poslana že izpolnjena vpisnica (popravite napačne podatke!), ki jo boste samo podpisali. Pri vpisu ali prve ure verouka naj se prinese tudi veroučno spričevalo.
Otroke za prvi razred bi prosil, da vpišete čim prej pri župniku, kjer boste izpolnili in podpisali prijavnico. Vpisnica v 1. razred župnijske kateheze  (Word oblika)
 
PRISPEVEK ZA VEROUČNO KATEHEZO
Verouk je povezan tudi s stroški. Dar za enega ali več otrok iz družine je 20Є. Gre za pomoč pri kritju stroškov za tekoče veroučno leto.
 
Srečanja ZA STARŠE otrok - z vpisom veroučencev k verouku – TUDI letos V CERKVI v SLAVINI:
  • v sredo, 8.9.2021 po maši, (maša ob 19.30): za starše otrok 1., 2., 3. razreda.
  • v petek, 10.9.2021 po maši, (maša ob 19.30): za starše otrok 4., 5., in 6. razred.
  • v soboto, 11.9.2021 po maši, (maša ob 19.30): za starše otrok  7., 8. in 9. razreda.
 
 
                                                                                         
 

URNIK VEROUKA 2021/22

SLAVINA

ŠTIVAN

     1. raz. (+ 2. raz.) - sreda ob 17h (kat. Tina)

                                ko bo možno: petek ob 17h (kat. Neža)

     učbenik-delovni zvezek: (2) Praznujemo z Jezusom 11 €;

 

     1. in 2. raz. - torek ob 17h (kat. Nataša)

     učbenik-delovni zvezek:

     (2) Praznujmo z Jezusom 11 €;

     2. raz. (+ 1. raz.) - sreda ob 17h (kat. Tina)

     učbenik-delovni zvezek: (2) Praznujemo z Jezusom 11 €;

     3. raz. - sreda ob 15,30 /prvoobhajanci/ (žpk. Jožef)

     učbenik-delovni zvezek:

     (3) Kristjani praznujemo skupaj 11 €;

     3. raz. - četrtek ob 15.30 /prvoobhajanci/ (žpk. Jožef)

     učbenik-delovni zvezek:

     (3) Kristjani praznujemo skupaj 11 €;

     4. raz. (in 5. raz.) - četrtek ob 16.15 (kat. Marija)

     Sveto pismo - Stara zaveza

     + navadni zvezek

     4. raz. (in 5. raz.) - torek ob 15.30 (kat. Nataša)

     Sveto pismo - Stara zaveza

     + navadni zvezek

     5. raz. (in 4. raz.) - četrtek ob 16.15 (kat. Marija)

    Sveto pismo - Stara zaveza

    + navadni zvezek

     5. raz. (in 4. raz.) - torek ob 15.30 (kat. Nataša)

     Sveto pismo - Stara zaveza

     + navadni zvezek

     6. raz. (in 7.raz.) - četrtek ob 17h (kat. Majda)

     Sveto pismo - Stara zaveza

     + navadni zvezek

    

     6. raz. - torek ob 16.15 (kat. Nataša)

     Sveto pismo - Stara zaveza

     + navadni zvezek

 

     7. raz. (in 6 razr.) - sreda ob 17h (kat. Majda)

     Sveto pismo - Stara zaveza

     + navadni zvezek

    

     8. in 9. raz. - sreda ob 16.15 (žpk. Jožef)

     Sveto pismo - Stara zaveza

     + navadni zvezek:

   

     8. in 9. raz. - četrtek ob 16.15 (žpk. Jožef)

     Sveto pismo - Stara zaveza

     + navadni zvezek: